Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl
Wersja archiwalna treści:
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku


Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na jednostkę obowiązek tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku spełnia wymagania określone w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619).


Informację wytworzył(a) Joanna Oknińska dnia 09-01-2019.
Informację opublikował(a) Joanna Oknińska dnia 05-08-2020 00:23.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l1,p,a492,v)
Copyright © 2022 ZGKiM Milanówek