Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pisemnego nieograniczonego

Gmina Milanówek- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 11.09.2013r. na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 49,62m² w budynku posadowionym na działce nr ewid. 2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek w Milanówku (koło Bazy ZGKiM).
Nie złożono ofert i nie wpłacono wadium. Przetarg z dnia 11.09.2013r. został unieważniony.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 13-09-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l12,p7,a,v)
Copyright © 2022 ZGKiM Milanówek