Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Pozostałe informacje

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

Informację możliwe do uzyskania bezzwłocznie, można uzyskać podczas osobistej wizyty w sekretariacie ZGKiM bez wypełniania wniosku.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l35,p,a,v)
Copyright © 2022 ZGKiM Milanówek