Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną - samorządowym zakładem budżetowym Miasta Milanówka, bez osobowości prawnej.

Pod względem wielkości zatrudnienia można go zakwalifikować jako firmę małą, zatrudniającą średnio około 25 osób.
Celem zakładu jest realizacja zadań Miasta Milanówka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Zakład posiada własną grupę remontową, która wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją oraz roboty remontowe w administrowanych zasobach.
Własną grupą realizujemy także zadania polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie administrowanych posesji.
Podsumowując powyższe dane należy zwrócić uwagę na fakt prowadzenia pełnej administracji przez naszą jednostkę, wliczając w to dokładne rozliczenia kosztów ponoszonych na poszczególne nieruchomości.

Dążymy nie tylko do utrzymania zasobów w należytym stanie, lecz także pragniemy w miarę możliwości finansowych, podnosić standard obiektów poprzez ich modernizację.

Dodatkowym priorytetem jest doprowadzenie do nieruchomości stanowiących własność gminy wody oraz instalacji kanalizacyjnej.
Takie działania w znacznym stopniu zmniejszą degradację środowiska naturalnego w naszym mieście i pozwolą zachować walory miasta jako parku.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l2,p,a,v)
Copyright © 2021 ZGKiM Milanówek