Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 518) oraz  Uchwały Nr 428/XXXII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat lokalu użytkowego o pow. 49,81m² w  budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku, działka Nr ewid. 114, obręb 05-06,Nr KW 9093, podaje się do publicznej wiadomości, że Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 przeznacza do wydzierżawienia   w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego  lokal użytkowy o pow. 49,81m² w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku.
Przeznaczenie dzierżawy: prowadzenie działalności usługowo-handlowej, nie powodującej uciążliwości dla mieszkańców.
 
Stawka wywoławcza za 1m² pow. lokalu użytkowego – 24zł ( netto) plus podatek 23%  VAT.
Zaoferowana stawka dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej. Postąpienie przetargowe  min. 0,50zł (netto) za 1m² pow. lokalu.
 
Okres dzierżawy 3 lata.
Opłaty z tytułu dzierżawy  lokalu oraz  za zużycie wody i nieczystości płynnych  wnoszone będą z góry do
10-go dnia  każdego miesiąca.
Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  25 lipca 2014r. do   16 sierpnia 2014r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
Milanówek, dn. 25.07.2014r. 
                                                                                                 

               Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku
Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 25-07-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 25-07-2014 11:07.
Liczba odsłon podstrony: 1435