Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz.U. z 2014r.,poz.518) ) oraz Uchwały Nr 202/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r.
w sprawie  wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę pawilonu handlowego podaje się do publicznej wiadomości, że Gmina Milanówek- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 przeznacza do wydzierżawienia  w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego pawilon handlowy o pow. 8,75m² usytuowany w szeregu pawilonów na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 14, dz. Nr ewid. 132 i 133, obręb 06-03, wyposażony w instalację elektryczną.
Przeznaczenie dzierżawy:  prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.
 
Stawka wywoławcza za dzierżawę w wysokości 49,95zł za 1m² pow. pawilonu plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka dzierżawy nie może być niższa od stawki wywoławczej. Postąpienie przetargowe min. 0,50zł (netto) za 1m² pow. lokalu.
Okres dzierżawy 3 lata.
Opłaty z tytułu dzierżawy pawilonu wnoszone będą miesięcznie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 25 lipca 2014r. do 16 sierpnia 2014r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 

Milanówek, dnia 25.07.2014r.


Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w MilanówkuInformację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 25-07-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 25-07-2014 11:05.
Liczba odsłon podstrony: 1416