Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Spacerowa 4, strona internetowa www.zgkim.milanowek.pl, tel. 22 755-81-89 ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie pawilonu handlowego o pow. 8,75m² w szeregu pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku, dz. Nr ewid. 133 i 132, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawka wywoławcza za 1 m² pow. użytkowej pawilonu 49,50zł plus podatek 23% VAT.
Zaoferowana stawka za dzierżawę nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
Okres dzierżawy 3 lata.
Wadium w wysokości 100zł należy uiścić w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 8381 2000 0010 do dnia 03.01.2014r.
Czynsz za dzierżawę będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.
Oferta winna zawierać:
-pisemna ofertę cenową,
-oświadczenie o nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z należnymi podatkami,
-zaparafowany projekt umowy na dzierżawę pawilonu handlowego.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ”Przetarg na dzierżawę pawilonu na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku” należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 07.01.2014r. do godz. 10ºº.
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 07.01.2014r. o godz. 10¹º.
Wpłacone wadium zostanie odliczone od czynszu za 1-szy miesiąc dzierżawy.
Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Załączniki:
docOświadczenie
(typ: docx, rozmiar: 11.1KB, pobrań: 400)
docUmowa
(typ: doc, rozmiar: 36KB, pobrań: 307)
Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 03-12-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1339