Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o rokowaniach po 2-ch przetargach nieograniczonych ustnych i przetargu pisemnym.

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku ogłasza rokowania po 2-ch przetargach nieograniczonych ustnych i przetargu pisemnym zakończonych wynikiem negatywnym z dnia 07.03.2013r.,  24.04.2013r. , 15.07.2013r. na dzierżawę części gruntów na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku, działki ewid. nr 132 i 133, obręb 06-03, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: 
I. o pow. 33,00m², cena wywoławcza  za 1m² 30zł plus podatek 23% VAT.
Zaliczkę w kwocie 150zł. należy wpłacić w kasie Zakładu lub na konto Zakładu- Bank Spółdzielczy Biała Rawska filia Milanówek nr 18 9291 001 0086 8381 2000 0010 do dnia 26.08.2013r. 
Warunki przystąpienia do rokowań
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania na dzierżawę gruntu o pow. 33,00m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 29.08.2013r. wraz z dowodem wpłaty zaliczki.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 29.08.2013r. o godz.10ºº.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań opisanymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną stawkę za dzierżawę  gruntu,
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą gruntu zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona po zamknięciu rokowań, nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań. 
Wydzierżawiający udzieli dzierżawcy prolongaty w opłacie dzierżawy tj. 50% stawki za 1m² pow. gruntu od dnia zawarcia umowy do czasu pobudowania pawilonu, lecz nie dłużej niż na okres  6 m-cy.
Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zg. z art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95,poz.613 ze zm.).
II. o pow. 34,80m², cena wywoławcza za 1m² 30zł plus podatek 23% VAT.
Zaliczkę w kwocie 150zł. należy wpłacić w kasie Zakładu lub na konto Zakładu- Bank Spółdzielczy Biała Rawska filia Milanówek nr 18 9291 001 0086 8381 2000 0010 do dnia  26.08.2013r.
Warunki przystąpienia do rokowań
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania na dzierżawę gruntu o pow. 34,80m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia 24.08.2013r. wraz z dowodem wpłaty zaliczki.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 29.08.2013r. o godz.13ºº.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań opisanych w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną stawkę za dzierżawę  gruntu,
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony dzierżawcą gruntu zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona po zamknięciu rokowań, nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań. 
Wydzierżawiający udzieli dzierżawcy prolongaty w opłacie dzierżawy tj. 50% stawki za 1m² pow. gruntu od dnia zawarcia umowy do czasu pobudowania pawilonu, lecz nie dłużej niż na okres  6 m-cy.
Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz..U. z 2010r. nr 95,poz.613 ze zm.).
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 23-07-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1543