Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pisemnego

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę części gruntów na terenie Targowiska Miejskiego, działka nr ewid. 132 i 133, obręb 06-03 pod usytuowanie pawilonów handlowych, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
1/ grunt o pow. 33,00m²
Stawka wywoławcza za 1m² pow. gruntu 30zł plus podatek 23% VAT (cena wywoławcza za pow. gruntu- 990zł plus podatek 23% VAT miesięcznie).
Zaoferowana stawka za dzierżawę gruntu nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
Wadium w wysokości 150zł należy uiścić  w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001
0086 8381 2000 0010 do dnia 10.07.2013r. do godz. 13ºº.
Okres dzierżawy od 3- do 5 lat. 
Pisemna oferta na dzierżawę gruntu  powinna zawierać:
-imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym i nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z płatnościami należnych podatków,
-zaparafowany projekt umowy.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 33m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” należy złożyć w ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia  15.07.2013r. do godz. 11ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 15.07.2013r. o godz. 11¹º.
1/ grunt o pow. 34,80m²
Stawka wywoławcza za 1m² pow. gruntu 30zł plus podatek 23% VAT (cena wywoławcza za pow. gruntu- 1044zł  plus podatek 23% VAT miesięcznie).
Zaoferowana stawka za dzierżawę gruntu nie może być niższa niż stawka wywoławcza.
Wadium w wysokości 150zł należy uiścić  w kasie Zakładu przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub na konto Bank Spółdzielczy Biała-Rawska filia Milanówek nr 18 9291 0001
0086 8381 2000 0010 do dnia 10.07.2013r. do godz. 13ºº.
Okres dzierżawy od 3- do 5 lat. 
Pisemna oferta na dzierżawę gruntu  powinna zawierać:
-imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym i nie zaleganiu wobec Gminy Milanówek z płatnościami należnych podatków,
-zaparafowany projekt umowy.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow. 34,80m² na Targowisku Miejskim w Milanówku” należy złożyć w ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku do dnia  15.07.2013r. do godz. 12ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w ZGKiM  przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w dniu 15.07.2013r. o godz. 12³º.
Dzierżawca gruntu wymienionego w  pk-cie 1 i pk-cie  2 zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Wydzierżawiający udzieli oferentowi, który wygra przetarg prolongaty w opłacie dzierżawy tj. w wysokości 50% stawki za 1m² pow. od dnia zawarcia umowy do czasu pobudowania pawilonu, lecz nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.
Wpłacone wadium dla każdego z przetargów zostanie odliczone od kwoty czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc uczestnikowi, który wygra przetarg, natomiast pozostałym  uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia  umowy, tj. po 7 dniach od wyniku przetargu.
Dzierżawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Wydzierżawiającym lokalizacji i warunków technicznych po uzyskaniu pozwolenia na budowę pawilonu  handlowego od organu budowlanego, zgodnie z koncepcją unifikacji form zabudowy Targowiska Miejskiego.
Dyrektor ZGKiM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Milanówek, dn.12.06.2013r.


Załączniki:
docOświadczenie
(typ: doc, rozmiar: 24.5KB, pobrań: 546)
docUmowa
(typ: docx, rozmiar: 13.9KB, pobrań: 517)
Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 12-06-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1511