Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym

Gmina Milanówek-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku   ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę  lokalu użytkowego  o
pow. 49,81m² (dwa pomieszczenia) przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku,  wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan.

Przeznaczenie dzierżawy: prowadzenie działalności usługowo-handlowej z zastrzeżeniem, że działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców budynku.
Okres dzierżawy 3 lata (2014r.-2017r.).
Stawka wywoławcza 24zł/m² ( netto) plus podatek 23% Vat.
Zaoferowana stawka za dzierżawę lokalu nie może być niższa niż cena wywoławcza, postąpienie przetargowe minimum o 0,50zł/m² (netto) pow. lokalu użytkowego.

Opłaty z tytułu dzierżawy lokalu oraz za zużycie wody i odbiór nieczystości  płynnych wnoszone będą z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czynsz za dzierżawę lokalu użytkowego będzie podlegać rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych podawany prze GUS, ze skutkiem od 1-go marca każdego roku.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg  na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku” należy składać w siedzibie ZGKiM ( sekretariat) przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w terminie do dnia 09.10.2014r. do godz. 12°°.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • wpis do centralnego rejestru działalności gospodarczej,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ogłoszeniem i Regulaminem warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • dowód wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 215zł należy wpłacić w kasie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 ( czynnej pn. 11-17, wt.-pt. 8-12) do dnia 09.10.2014r. do godz.11°° lub na konto Bank Biała Rawska-filia Milanówek nr 18 9291 0001 0086 83891 2000 0010.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM przy ul. Spacerowej 4 w dniu 13.10.2014r. o godz. 12º°.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się  wybranego w przetargu oferenta od zawarcia umowy na dzierżawę lokalu użytkowego w terminie  14 dni od daty ogłoszenia  o wyborze oferty.

Wydzierżawiający zastrzega sobie, iż w przypadku zmiany przedmiotu dzierżawy na inne cele, dzierżawca przekaże lokal za jednomiesięcznym wypowiedzeniem umowy, na koniec m-ca kalendarzowego.

ZGKiM w Milanówku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Milanówek, dnia 09.09.2014r.
                        
                                                                                Dyrektor
                                                                       Zakładu Gospodarki
                                                    Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku  


Załączniki:
pdfOświadczenie
(typ: pdf, rozmiar: 153.5KB, pobrań: 473)
pdfRegulamin
(typ: pdf, rozmiar: 145.5KB, pobrań: 403)
Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 09-09-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 02-10-2014 09:01.
Liczba odsłon podstrony: 1562