Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Program ułatwiający spłatę zadłużenia

ZARZĄDZENIE NR 171/VI/2013

Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 8 listopada 2013 r.


w sprawie:
przyjęcia programu ułatwiającego spłatę zadłużenia za użytkowanie lokali mieszkalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Milanówek.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Działając w interesie publicznym, w celu udzielenia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, niepozwalającej spłatę w formie pieniężnej zaległych zobowiązań należnych gminie Milanówek - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, wprowadzam pilotażowy program odpracowywania zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Założeniem programu jest zastępcze świadczenie różnych czynności rzeczowych w zamian za należności pieniężne z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.
3. Program ukierunkowany jest na zmniejszenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.
4. W ramach programu wykonywane mogą być czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz usługi, świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Milanówku.
5. Cennik świadczeń zastępczych oraz katalog czynności i usług określa dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2013 r.


Informację wytworzył(a) Jerzy Wysocki dnia 08-11-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 04-03-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 1578